Closed

Pomoc w finansach firmy

Witam

Szukam inwestora - ów, wspólnika-ów, udziałowca-ów z kapitałem 600 000 -800 000 zł celem uruchomienia zakładu produkcji trumien

Posiadany jest rynek zbytu w UE, PL i Wschód Europy , na ilości 1000 i "+" szt w skali miesiąca

zysk 80 - 100% kosztów produkcji. w pełnym toku produkcji 1000szt/m-ąc w pełnym toku produkcji 1000szt/m-ąc zysk w skali roku około 2 900 000 zł

Hello

Seeking investor - s, partner-s, s-shareholder with a capital of 200 000 - 400 000 eu goal of starting production plant coffins

Possessed is a market in the EU, UK and East Europe, at the level of 1000 and the "+" pieces per month

gain 80 - 100% of the cost of production. in full swing production 1000szt /month gain in a year about 750 000 eu

Skills: Accounting, Finance, Intuit QuickBooks, Payroll

See more: freelancer w finansach, pomoc w marketingu, partner investor, video skuter pomoc lyrics english, lyrics video skuter pomoc, find investor business partner, need investor partner project, investor project business partner, need business partner investor, looking investor partner, find investor partner business, website powered drupalwebsite setup document repository ii centralized inbox pulls emails gmail accounts periodically iii news w, real estate investor partner, investor partner, gucci gucci cheap gucci shoes gucci sneakers cheap gucci shoes gucci belts gucci sunglasses gucci handbags gucci watches gucci w, find business partner investor, zbrush jpeg face w, online form service w, adult w, create roulette w, post w, j2me w, exe power point 2007 firmy, real estate investor squeeze page, legal outsourcing business partner

About the Employer:
( 0 reviews ) Poland

Project ID: #11695974