lập trình codeigniter

Closed

Description

Mình đã có một website truyện tranh trên nền codeigniter 3.0, hiện đã hoạt động, mình muốn thêm một số tính năng về thành viên vào web của mình, một số tính năng căn bản về thành viên, như đăng nhập; đăng xuất..., tính năng theo dõi truyện, nhận thông báo về truyện mới cập nhật sau khi theo dõi, sẽ làm thêm một số tính năng nếu hợp tác thành công. Thân!

Skills: AJAX, Codeigniter, HTML5, jQuery / Prototype, MySQL, Vietnamese

See more: freelancer international p l australia mail id, creative freelancer p&l, what is a p&l report, p&l responsibility, p&l ownership, p&l experience, p&l accounting, p & l report, accounting p&l, freelancer international p l au, freelancer international p l, freelancer australia p l, auditers report all trading p&l & balancesheet, tb p&l balance sheet, P&L

Project ID: #12206726