Closed

[login to view URL]

Thiết kế toàn bộ website

Cung cấp 3 ý tưởng nháp. Sau khi thống nhất ý tưởng, không giới hạn số lần chỉnh sửa cho đến khi khách hàng hài lòng

Số lượng trang: 5 trang bao gồm trang chủ, giới thiệu, sản phẩm, chi tiết , liên hệ

Cung cấp file psd có thể chỉnh sửa được.

Skills: Banner Design, Graphic Design, Logo Design, Website Design

See more: www blogger com profile find g, vhttps www freelancer com au u bestworkontime9 html ref_project_id 10527913, l.s. power, l.s.i. industries, http www blogger com profile find g t l&loc0 id, http www blogger com profile find g t i &loc0 id&loc1 surabaya&loc jawa timur, https www freelancer com ua u ahmed2030538 html, https www freelancer com es u valentinfx html, https www freelancer com au u shomuk html, freelancer https mail google com mail u 0 shva 1 inbox 1545394066fe69c3, freelancer com es u rrebolledo html, cho otube.com, https www freelancer com au u searchtechnow html, https www blogger com profile find g t l&loc0 br&loc1 s c3 a3o cristinaal, https accounts google com signup service blogger&continue https 3a 2f 2fwww blogger com 2fpost edit g 3fblogid 3d851461108432054, http www blogger com profile find g t l&loc0 id selengkapnya http www kompasiana com www ebsof com cara mencari blog5528593f6ea, freelancer com freelanceviet vn và tìm cho mình một công việc phù hợp, gif text com, instalar oscommerce com globals, puzzle com photshop, backlinks com reviews, emirates dune buggy com, pornhub com, word com copy paste script, chat java com jms

About the Employer:
( 0 reviews ) Vietnam

Project ID: #11738852

3 freelancers are bidding on average ₫287037/hour for this job

Andrex655

best experience. write what you need, en engl. pls

₫333333 VND / hour
(0 Reviews)
0.0
Mamduh9

I am a professional in Adobe Photoshop and Illustrator. I have successfully completed several jobs locally for my clients. I operate an ArT  studio. The name of my workplace is Milieu studio, where I design flyers/post More

₫222222 VND / hour
(0 Reviews)
0.0
phunhan239

[login to view URL] what do u think about this website? ................................................................................

₫305555 VND / hour
(0 Reviews)
0.0